INNOVATION PLATFORM FOR REFORMS

Проблеми сфери

Е-урядування в Україні розвивається сегментарно, нерівномірно та доволі низькими темпами: впроваджені або частково впроваджені лише деякі компоненти е-урядування

Е-урядування в Україні розвивається сегментарно, нерівномірно та доволі низькими темпами: впроваджені або частково впроваджені лише деякі компоненти е-урядування

Відсутній публічний інструментарій, комунікаційна платформа та комплексний нормативний документ, спрямований на формування та розвиток електронної України

Відсутній публічний інструментарій, комунікаційна платформа та комплексний нормативний документ, спрямований на формування та розвиток електронної України

Інформаційні системи та електронні сервіси державних органів працюють у різних форматах, функціонують за різними правилами, іноді з дублюванням функціоналу

Інформаційні системи та електронні сервіси державних органів працюють у різних форматах, функціонують за різними правилами, іноді з дублюванням функціоналу

Наслідки

Неефективне

Неефективне

використання бюджетних коштів

Дублювання

Дублювання

функцій державних органів

Неможливість

Неможливість

взаємодії систем державних органів

Затримка

Затримка

в реалізації е-сервісів для громадян і бізнесу

Ускладнення

Ускладнення

та неефективність управлінських процесів

Сприятливі умови

Сприятливі умови

для розвитку корупції

Мета та завдання

Головною метою Організації є сприяння розвитку та впровадженню політик та сервісів електронного урядування, його застосування в усіх галузях господарства, науки та освіти в Україні, а також систематизація сфери інформаційних технологій та розвиток інформаційного суспільства. Основними завданнями діяльності Організації є:
1

Сприяння розвитку електронних сервісів в державній сфері електронного урядування та в комерційній сфері

2

Сприяння створенню, а в подальшому виконанню Стратегій ІКТ в Україні.

3

Сприяння підвищенню рівня комп’ютерної грамотності населення України, накопиченню знань в галузі інформаційних технологій

4

Сприяння створенню в Україні та впровадженню всесвітніх сучасних систем та сервісів

5

Сприяння інноваційному розвитку, трансферу технологій

6

Сприяння координації роботи щодо розвитку інформаційних технологій та пpoгpaмнoгo забезпечення

7

Сприяння координації роботи щодо розвитку інформаційних технологій та пpoгpaмнoгo забезпечення

8

Сприяння автоматизації процесів управління на всіх рівнях державної влади

9

Дослідження, розробка та стандартизація інформаційних технологій у сфері електронного урядування

10

Проведення наукових досліджень та моніторингу за окремими темами та завданнями зі складанням спеціалізованих звітів, пропозицій, методичних рекомендацій

11

Сприяння побудові інтерактивної мапи електронної України

12

Створення та розповсюдження електронних журналів, каталогів та електронних переліків, архівів, підручників а також контенту та програм, шкіл, семінарів, форумів

13

Участь у галузевих, національних і міжнародних програмах сприяння доступу до інформації

14

Сприяння входженню України до світового інформаційного простору

15

Участь в заходах по усуненню недоліків у законодавстві, що стосується створення, збирання, накопичування, переробки, зберігання, поширення, надання та використання інформації

16

Співпраця з державними, науковими та громадськими організаціями України та зарубіжних країн, окремими зарубіжними громадянами з питань, що відносяться до статутної діяльності Організації

17

Організаційно-методичний, науковий та інформаційно-технічний супровід програм, проведення експертизи і конкурсів для інноваційних проектів та науково-дослідних, науково-конструкторських робіт в галузі інформаційних технологій

18

Участь в організації конференцій, фестивалів, сесій, семінарів, доповідей з метою розвитку та впровадження сервісів електронного урядування

Проекти електронної України

eID: ЕЦП, Mobile ID, Bank ID, pass

E-services

Standards interoperability

Open data

Open BUDGET

E-democracy

Infrastructure

G-Cloud

GIS

Security

Virtual money

E-procurement Prozorro

E-Taxes, e-customs

E-Justice, e-court

Е-Рада

E-health

E-Agro

EcoDATA program

E-education

E-tourism

E-social

SMART infrastructure

Smart city

Інші сфери діяльності суспільства

Долучитись до команди